การส่งเสริมผลักดันและประชาสัมพันธ์โครงการด้าน ICT

จีรภูมิ ลิมปะพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กราฟิกสแกน แอนด์ พริ้นท์  จำกัด
อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ในโลกปัจจุบันการแสวงหาและการจัดการความรู้(Knowledge)ข้อมูลข่าวสาร(Information) ตลอดจนเทคโนโลยี (Technology) ที่หลากหลายและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิตอล ทำให้เราต้องเตรียมประเทศไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การให้ความรู้และบริการในลักษณะสถานที่หรือโครงการต่างๆของไทยที่ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีด้านไอซีทีมีอยู่หลายแห่ง อย่างไรก็ดี มีบางแห่งที่ประชาชนยังไม่ทราบว่าเปิดให้บริการและมีบริการอะไรบ้าง เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะขาดการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ต่างๆที่มีไว้เพื่อรองรับความต้องการในด้านความรู้และข่าวสารต่อประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียในแง่ของประชาชนที่เสียโอกาส

ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างTK Park นั่นคือเป็นห้องสมุดที่มีทั้งหนังสือ ข้อมูลสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบมีพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารทางศิลปวัฒนธรรมและยังมีบรรยากาศที่สร้างสรรค์และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้งยังมีโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เข้ากับโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นของเยาวชนยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง TK Park จึงเป็นพื้นที่สำหรับหนังสือ ดนตรี กิจกรรมและ ICT ปัจจุบัน TK Park ย้ายไปอยู่ที่ อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ (อาคารใหม่) บนชั้น 8 โซน D ซึ่งประชาชนอีกมากที่ยังไม่ทราบว่าย้ายที่ตั้ง

สิ่งที่ประสบอยู่ในปัจจุบันคือ เมื่อพูดถึง TK Park หลายคนที่ไม่รู้จักอาจจะนึกไปถึงว่าเป็นสวนสาธารณะ แต่สำหรับคนที่รู้จักแล้วคงจะทราบว่า TK Park คืออุทยานการเรียนรู้ที่หลายคนบอกว่าคือ “ห้องสมุดที่มีชีวิต” แหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย…และเป็นห้องสมุดที่มีมากกว่าหนังสือ

TK Park บริหารงานโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 หน่วยงานของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ของรัฐบาล ซึ่งก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park) ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ชั้น 6 โดยเปิดให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของสามารถสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้เป็นเป็นการให้ความรู้แบบครบวงจร เป็นสถานที่มีความทันสมัย เป็นตัวอย่างหนึ่งของแหล่งความรู้ที่เป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่น่าจะเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ยังมีแหล่งความรู้และโครงการที่มีคุณค่าเช่นนี้ที่มากที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก TK Park เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ควรได้รับส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเยาชนของชาติในยุคดิจิทัล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *