พฤติกรรมผสมผสานของผู้บริโภคลูกผสม (Hybrid Customers)

คอลัมภ์ Strategy on Focus

วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ ([email protected])
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ตามที่กล่าวจากอาทิตย์ที่แล้วว่าผู้บริโภคลูกผสม (Hybrid Customers) ของยุคปัจจุบันนี้  เกิดจากการผสมผสานระหว่างผู้บริโภคยุคเดิมและผู้บริโภคยุคไซเบอร์  ซึ่งความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคในยุคดั้งเดิมจะชอบเป็นฝ่ายตั้งรับและมักไม่ติดต่อสื่อสารกัน ทำให้การตีค่าอำนาจช่องทางออนไลน์ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงแรก ส่วนความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคยุคไซเบอร์ไม่ชอบการออกไปเดินซื้อของ ทำให้การตลาดเชิงอินเตอร์เน็ตในสองยุคแรกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ความนิยามของผู้บริโภคลูกผสม (Hybrid Customers) มีดังต่อไปนี้ “ผู้บริโภคลูกผสมมีการเปลี่ยนแปลงในบางแง่และยังเหมือนเดิมในบางแง่  กล่าวคือผู้บริโภคลูกผสมยังคงมีความต้องการเดิมๆ ของมนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์ มีความเป็นส่วนตัวและรักความสะดวกสบาย ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายในการสนองตอบต่อความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคลูกผสมจะไม่วางกรอบหรือข้อจำกัดให้แก่ตนเอง ซึ่งบางคนอาจคิดว่า ผู้บริโภคลูกผสมเป็นผู้บริโภคยุคไซเบอร์ หรือผู้บริโภคยุคดั้งเดิม แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง  ในบางเวลาผู้บริโภคลูกผสมอาจเป็นแบบหนึ่งแบบใดหรือเป็นทั้งสองแบบพร้อมๆ กัน ผู้บริโภคลูกผสมจะเลือกเทคโนโลยีในส่วนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นและจะไม่สนใจในส่วนที่มิได้ให้ผลเช่นนั้น โดยจะเลือกเองว่าจะใช้มันเมื่อใดและอย่างไร  กล่าวโดยสรุปคือ  ผู้บริโภคลูกผสมจะเลือกเองว่า เมื่อไรจะต่อหรือไม่ต่อเข้าระบบออนไลน์และจะไปซื้อของในที่ๆ ตนเองอยากจะซึ่งเป็นวิธีออฟไลน์”

ผู้บริโภคลูกผสม มีชีวิตใน 2 มิติซึ่งผสมผสานกันระหว่างชีวิตออนไลน์ (Cyber Customers) และชีวิตออฟไลน์เข้าด้วยกัน
ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ จะต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหากลยุทธ์เพื่อสนองตอบต่อลูกค้าดังนี้
–         ลูกค้าของคุณผสมผสานพฤติกรรมการใช้และไม่ใช้ออนไลน์อย่างไรและสิ่งนี้มีความหมายต่อธุรกิจของคุณเช่นไร
–         คุณจะสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกผสมเหล่านี้อย่างดีที่สุดได้อย่างไร
–         ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใด

ผู้ประกอบการทางธุรกิจต้องคิดค้นกลยุทธ์การตลาดลูกผสม (Convergence Marketing Strategy)  เพื่อที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคลูกผสม (Hybrid Customers) เหล่านี้ โดยบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตลาดของตนเองด้วยการเชื่อมโยงสิ่งเก่าเข้ากับสิ่งใหม่ เชื่อมโยงระบบออนไลน์เข้ากับออฟไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคลูกผสม

อาทิตย์หน้าพบกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ของผู้บริโภคลูกผสม (Hybrid Customers)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *