ยุโรป: ทางเลือกของโลกกับโซลูชันไร้สาย

ในขณะนี้มีอุปกรณ์ W-CDMA (UMTS) จำนวนนับล้านที่แพร่กระจายท่ามกลางทั่วทวีปยุโรป ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า เทคโนโลยีไร้สายยุคหน้านั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ได้จัดเตรียม อุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยบริการทางเสียง ที่มีราคาถูกอย่างมีเสถียรภาพ และการเชื่อมต่อข้อมูล ด้วยความเร็วสูง

ควอลคอมได้นำไปสู่วิวัฒนาการและการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ด้วยการพัฒนาโวลูชันนวัตกรรม สำหรับผู้ให้บริการโครงข่าย W-CDMA (UMTS) ผู้ผลิตตัวอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดเตรียมเนื้อหา และผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ผลิตสิ่งตีพิมพ์

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลและเสียงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเหมือนกับการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านข่านสายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ในโลกนี้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร หรือเชื่อมต่อถึงกัน ได้เมื่อใดก็ตาม หรือที่ไหนก็ตามเมื่อพวกเขาความต้องการ โลกนี้เป็นโลกแห่งความเป็นจริง โลกนี้เป็นโลกแห่งปัจจุบัน

การยอมรับ W-CDMA (UMTS) นำมาใช้งานทั่วโลก

25

มีผู้ผลิตอุปกรณ์ W-CDMA (UMTS) มากกว่า 25 ราย

55

มีอุปกรณ์ W-CDMA (UMTS) มากกว่า 55 ชนิด

40

มีผู้ให้บริการโครงข่ายไร้สาย W-CDMA (UMTS) มากกว่า 40 ราย ในมากกว่า 20 ประเทศ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม www.3Gtoday.com

การผลักดันโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ด้วยทางเลือกห่วงโซ่แห่งคุณค่าไร้สาย

ควอลคอมได้เข้าใจถึงปัจจัยในระยะวิกฤติมากที่สุดเพื่อความสำเร็จของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ในยุโรปเป็นความสำเร็จ ของห่วงโซ่แห่งคุณค่าไร้สายประกอบด้วย

  • ผู้ผลิตอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน
  • ผู้ให้บริการโครงข่าย
  • ผู้พัฒนาเนื้อหาและผู้จัดเตรียมเนื้อหา
  • ผู้ใช้บริการ

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 มาใช้งานทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ควอลคอมกำลังสร้าง โซลูชันไร้สายที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

อ้างอิงได้จากข้อผูกพันของควอลคอมที่สามารถชี้ให้เห็นได้จากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาของโซลูชันชิพเซท ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ควอลคอมเป็นรายแรกที่เสนอโซลูชัน W-CDMA (UMTS) Chipset นั้นได้ประสบความสำเร็จในด้านเสียง ข้อมูลแบบ Circuit และข้อมูลแบบ Packet ที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน W-CDMA (UMTS) ทั้งหมด โซลูชันนี้สามารถเลือกผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด ในขณะที่กำลังเสนอ อุปกรณ์ไร้สายที่ทำงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัดบนโครงข่าย W-CDMA (UMTS) ใดๆ ในโลก

โซลูชันความก้าวหน้านี้นำไปสู่ข้อผูกพันในการรักษาความปลอดภัยของควอลคอมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายมากกว่า 25 รายที่ใช้งานชิพเซตรวมและซอฟต์แวร์ระบบในตัวอุปกรณ์ W-CDMA (UMTS) ของพวกเขา นี่ถือว่าเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ในอุตสาหกรรมเพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้จัดเตรียมชิพเซตไร้สาย W-CDMA (UMTS) อย่างเดียว และเป็นการแถลงโดยเปิดเผย เพื่อให้ผู้ผลิตไร้สายหลักจำนวนมากเกิดความเชื่อมั่นในตัวของควอลคอม

ควอลคอมกำลังนำไปสู่ขั้นตอนที่จะลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำหรับตลาด W-CDMA (UMTS) ทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น นี่เป็นการแนะนำของบริษัทของชิพตัวเดียวที่เป็น RF CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ที่เป็นตัว Transceiver สำหรับใช้งานในตัวเทอร์มินัลที่เป็นแบบ Dual–mode W-CDMA/HSPDA และ GSM/GPRS/EDGE (EGPRS) ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกในอุตสาหกรรมนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า มีอุปกรณ์ W-CDMA (UMTS) สามารถกระทำได้มากกว่า

ในเดือนตุลาคม 2004 ควอลคอมได้กระทำการทดสอบในการทำงานร่วมกันของโซลูชัน W-CDMA (UMTS) Chipset กับ NTT DoCoMo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายรายแรกในโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำให้ W-CDMA (UMTS) ได้รับ การแพร่หลาย เป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน สามารถที่แพร่ขยายโครงข่ายโทรข่าย W-CDMA (UMTS) และทำให้โครงข่าย W-CDMA (UMTS) ทั่วโลกมีประสิทธิภาพ สูงสุดได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานชิพเซตของควอลคอม

นอกจากนี้ในการผลักดันให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ด้วยโซลูชันชิพเซต ควอลคอมได้เสนอผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น สำหรับตลาดยุโรป ทั้ง ควอลคอม Launchpad TM สัมพันธ์กันในการรวบรวมเทคโนโลยีและ ควอลคอม BREW Solution

  • สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มค่า ARPU (Average revenue per user) ผ่านแอพพลิเคชันที่มีความหลากหลาย และให้บริการที่แตกต่างกัน
  • สำหรับทางด้านผู้ผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไร้สายให้มีความเล็กกระทัดรัด
  • ผู้พัฒนาและผู้จัดเตรียมเนื้อหาอาจจะได้รับรางวัลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน และบริการในลักษณะงาน ที่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลา
  • ผู้ใช้งาน นักธุรกิจและลูกค้า เพื่อเพิ่มผลผลิต นำไปสู่ m-commerce สนุกชื่นชมกับมัลติมีเดีย ใช้บริการ Location-based ดูหนังฟังเพลงและมีให้มากกว่าผ่านตัวอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของพวกเขา

การยืนอยู่บนขอบของความเป็นผู้นำ

ควอลคอมได้อยู่บนแนวหน้าของอุตสาหกรรมไร้สายโดยได้มีการพัฒนาโซลูชันอย่างต่อเนื่องนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ของไร้สายสามารถทำให้กลายเป็นสภาพที่เป็นจริงของโลกไร้สาย

HSDPA

บ่อยครั้งที่มีการอ้างถึง “ขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของ W-CDMA (UMTS)” HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) ได้รับการคาดหมายว่าให้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ให้บริการ W-CDMA (UMTS) เพื่อเพิ่มนัยสำคัญทางด้านความเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูลให้มีอัตราความเร็วสูงสุด HSDPA ยังไม่ได้รับการเปิดเผยทางการค้า แต่อย่างไรก็ตาม ควอลคอม ได้มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วในโซลูชัน Chipset ของตัวมันเองที่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ผู้ให้บริการ W-CDMA (UMTS) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะให้ HSDPA เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้าที่ออกจำหน่ายในไม่ช้านี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *