สามารถเทลคอม เสริมเขี้ยวความแกร่ง ขยายไลน์ธุรกิจไอซีทีเข้าซื้อพอร์ทัลเน็ท –โอเอซิส ไม่หวั่นศก.ล้ม ปีหน้า ทุ่ม 2000 ล้านประมูลงานใหม่

สามารถ เทลคอม  สบโอกาสโตธุรกิจไอซีที กระโดดเข้าซื้อพอร์ทัลเน็ทเครือเอ็มลิ้งค์ – โอเอซิส    เสริมฐานธุรกิจเอาท์ซอร์ส    หลังพลาดงานประมูลมาแล้ว    วาดฝันผลดำเนินงาน สัญญาเช่า  5 ปี  หวังสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 600 ล้านบาท ปีหน้าเตรียมหว่านเม็ดเงินอีก  2000 ล้าน ต่อยอดธุรกิจด้วยการเข้าประมูลงาน

วัฒน์ชัย    วิไลลักษณ์  ประธานกรรมการบริการ บริษัท สามารถเทลคอมจำกัด (มหาชน) หรือ แซมแทล กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ เอาท์ซอทส์   จึงทำให้วันนี้มีความพร้อมในการเข้าซื้อกิจการบริษัท พอร์ทัลเน็ท  จำกัด  ซึ่งอยู่ในเครือเอ็มลิงค์ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยรวมมูลค่าซื้อประมาณ 770 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นราคาซื้อ  140  ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทจะเป็นผู้รับภาระหนี้อีก 630 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเข้าไปซื้อบริษัทพอร์ทัลเน็ท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ได้รับสัมปทานโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สำเร็จรูป ธุรกิจหลัก  (อีอาร์พี)  สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าโครงการกว่า 3000 ล้านบาท  โดยมีสัญญาเช่า 5 ปี  ซึ่งคาดว่าหากทุกอย่างเข้าระบบและสามารถดำเนินงานด้วยตามแผนปฎิบัติงานที่กำหนดไว้   สามารถเทลคอมจะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 600 ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2550 เป็นต้นไป  และขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปติดตั้งระบบแล้วถึง 70-80  %

“ ก่อนหน้าที่บริษัทฯ ได้เคยเข้าไปเข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าว  แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก และพอร์ทัลเน็ทเป็นผู้ประมูลได้  ต่อมาเมื่อเอ็มลิงค์ต้องการขายพอร์ทัลเน็ทบริษัทจึงรับซื้อไว้   เพราะโอกาสในการที่ได้เข้าไปซื้อกิจการดังกล่าว  คาดว่าจะสามารถกระตุ้นฐานรายได้ให้กับแซมแทลได้ไม่น้อย

สาเหตุที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อกิจการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันโอกาสโตทางธุรกิจไอทีมีมาก   รวมถึงเป็นจังหวะดีในการสร้างฐานธุรกิจเอาท์ซอร์สให้โตอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวจะช่วยให้ได้รับงานประมูลจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดีการเข้าไปซื้อในวันนี้มีเหตุผลของการทำธุรกิจเป็นการส่วนตัว ไม่ได้มีความเกี่ยวพันธ์ทางด้านการเมืองแต่ประการใด โดยคาดหวังว่าการขยายไลน์ธุรกิจไอซีทีนี้ จะสามารถการเพิ่มมูลค่ารายได้ปัจจุบันมากขึ้น   โดยทางบริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ระยะยาว จะเติบโตเท่าตัวหรือแบบก้าวกระโดด ในอีก 3 ปีข้างหน้า  จากยอดรายได้  3500 ล้านบาท ในปีนี้  เพิ่มเป็น 7000 ล้านบาทในปี 2552

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างฐานความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น  บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท โอเอซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี   โดยวัตถุประสงค์ของการซื้อครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความแกร่งในการบุกตลาด เอาท์ซอทส์    รวมถึงการขยายธุรกิจ อีอาร์พี ในประเทศไทยอีกด้วย    พร้อมกันนี้ยังมีแผนในการเข้าซื้อกิจการอื่น โดยเน้นด้านไอทีเป็นหลัก   เพื่อเสริมธุรกิจของแซมเทลอีกประมาณ 2-3   บริษัทซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ประมาณช่วงปลายปีนี้

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเทลคอมยังได้ขยายฐานสู่ธุรกิจ IP Business อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยบริการสื่อสารทั้งภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงครอบคลุมทั่วโลก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนงาน คาดว่าจะสามารถสรุปผลพร้อมประกาศเปิดตัวบริการได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยคาดหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 2000 ล้านบาทภายใน  3 ปี

“ปัจจุบันธุรกิจ ให้บริการด้านไอทีและโทรคมนาคม จะคล้ายกันมาแทบแยกกันไม่ออก จึงเป็นตลาดใหญ่ที่จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้เป็นอย่างดี  รวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน”

อย่างไรก็ดี  จากการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าว ผนวกกับโครงการอื่น ๆ ที่แซมเทลเข้าไปร่วมประมูลในระยะเวลาอันใกล้ บริษัทฯ มีแผนในการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงปีหน้า  อีกประมาณ 2000 ล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อสร้างฐานความแข็งแกร่งภายในองค์กร   แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยจะดีก็ตาม     โดยหล่งเงินทุนนั้นจะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ เงินทุนหมุนเวียนภายในและการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นการสร้างฐานการเงินที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท

โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 120 หุ้น หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดสรรทั้งในคราวเดียวกันหรือหลายครั้งแก่บุคคลในวงจำกัด  ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯมีฐานเงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 1100 ล้านบาท และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และที่สำคัญยังช่วยขยายฐานนักลงทุนสถาบันให้กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมอีกด้วย

มั่นใจธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด

นอกจากนโยบายแผนงานของการปรับขยายโครงสร้างธุรกิจใหม่แล้ว   บริษัท สามารถเทลคอม ในฐานะผู้นำในการให้บริการสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร    ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันปัจจุบัน

ไพโรจน์   วโรภาษ  รองประธานกรรมการบริการ แซมเทล  กล่าวว่า   ภายใต้กลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน ประกอบด้วย การขยายผลจากธุรกิจปัจจุบัน ที่มีความได้เปรียบทางด้านการวางเครือข่ายการสื่อสารและความเชี่ยวชาญในการพัฒนา คอนเทนต์ รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและร่วมทุนในบริษัทฯ ซึ่งมีโอกาส
ทางธุรกิจสูง ในการขยายสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่พร้อมสร้างรายได้ประจำในระยะยาวแก่บริษัทนั้น

ทั้งนี้ ด้วยความมั่นใจในโครงการใหม่ ๆ ที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี อาทิโครงการ ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน หรืออินเตอร์เน็ตตำบล

โดยบริษัทสามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของสามารถเทลคอม เป็นผู้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้กับองค์กรการบริหารตำบลหรือ อบต. เป็นจำนวน  8000 แห่งทั่วประเทศ อายุสัญญา 5 ปีเช่นกัน มีมูลค่าโครงการรวม 2300 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะทราบผลรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป   และที่สำคัญโครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบของ Private Network ที่เชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล ทั้งภาพและเสียง สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีสาขาจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ

5 กลุ่มธุรกิจหลัก แซมเทล

สำหรับโครงสร้างใหม่ของบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 5 ธุรกิจดังนี้
1.ธุรกิจเครือข่ายสื่อสาร ( Network Services)   ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศ โดยบริษัทสามารถ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2. ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( System Integration)  โดยบริษัทสามารถคอมเทล จำกัด
3.ธุรกิจบริการ ICT Outsourcing โดยบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)    4.ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Business) ประกอบด้วย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเทรดเน็ท จำกัด และบริษัทพอสเน็ท จำกัด  และ 5 ธุรกิจ IP Business ให้บริการ VoIP หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *