“เวิค์กกิ้ง วูแมน” ศ.ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท์

เป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอีกคนหนึ่ง สำหรับ ศ.ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดเทคโนโลยีมานานเธอมองว่า ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการไทยต้องประสบกับหลากหลายปัญหา ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงปัญหาใหญ่ เช่น ปัญหาแรงงาน ปัญหาต้นทุน และปัญหาที่ทำให้ธุรกิจอาจต้องล่มสลายอย่าง การกีดกันทางการค้า ซึ่งอาจทำให้ต้องปิดกิจการไปในที่สุด

ขณะนี้ อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. ระดับใช้แรงงานเข้มข้น ระดับที่ 2. ใช้ฝีมือ ระดับที่ 3. ใช้เทคโนโลยีและ ระดับที่ 4 ใช้วิจัยและพัฒนา ปัจจุบันอุตสาหกรรมในบ้านเราอยู่ที่ระดับที่ 1 และ 2 เป็นส่วนใหญ่ ในอนาคตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและใช้ฝีมือต้องประสบปัญหาอย่างมาก เมื่อมีการเปิดให้เกิดการค้าเสรี ส่วนระดับที่ 3 ที่ใช้เทคโนโลยีมีน้อย ระดับที่ 4 ยิ่งน้อยมาก

แต่สถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาการกีดกันทางการค้า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยไม่เห็นความจำเป็น ในการนำเทคโนโลยีและการวิจัยเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม จนกว่าจะเกิดปัจจัย 4 อย่าง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี คือ

  • เมื่อเกิดความจำเป็น เช่น สหภาพยุโรป ออกระเบียบ กฎข้อบังคับเขาขายของไม่ได้
  • เมื่อเกิดปัญหา เช่น วัตถุขาดแคลน สินค้าไม่ได้ตามสเปก
  • วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ไต่บันไดเทคโนโลยี จากแรงงาน ไปสู่การใช้ฝีมือ ไปใช้เทคโนโลยี
  • คนที่มีความรู้ ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการ จะพัฒนาตลอดเวลาและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ

ในความเป็นจริงผู้ประกอบการไทยไม่จำเป็นต้องรอให้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สามารถดำเนินการเชิงรุก ซึ่งพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีล่วงหน้าได้ ซึ่งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สามารถให้คำปรึกษา และดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากปลายน้ำกลับมาต้นน้ำ หรือเรียกว่า From Lab to Market – From Market to Lab คือตั้งแต่ ขั้นตอนของการทำแผนยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษา บริการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบุคคลากร เพื่อเกิดขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจและสังคมของไทย

“ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่ดี จะเป็นคำตอบ ที่ช่วยให้ประเทศไทยทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนสังคมและชุมชนได้รับประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงที่มากับโลกาภิวัตน์ และช่วยให้เราพัฒนาภาคเศรษฐกิจให้แข่งขันได้ เติบโตได้ สร้างสังคมชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้” ศ.ดร. ชัชนาถ กล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *