WiMAX จากเทคโนโลยีสู่ธุรกิจสื่อสารไร้สายยุคใหม่ ตอนที่ 1 (ต่อจากฉบับ638) โดย : ไพโรจน์ ไววานิชกิจ องอาจ เรืองรุ่งโสม

ตอน เทคโนโลยี WiMAX กับการเริ่มต้นของยุค Broadband Wireless …

สามารถเทลคอม เสริมเขี้ยวความแกร่ง ขยายไลน์ธุรกิจไอซีทีเข้าซื้อพอร์ทัลเน็ท –โอเอซิส ไม่หวั่นศก.ล้ม ปีหน้า ทุ่ม 2000 ล้านประมูลงานใหม่

สามารถ เทลคอม  สบโอกาสโตธุรกิจไอซีที กระโดดเข้าซื้อพอร์ทัลเน …