สู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อก้าวอันมั่นคง สมบุญ พัชรโสภาคย์ จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์

18  กันยายน  2549  นับเป็นก้าวแรก ที่ บริษัท   จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เข้าทำการซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก   ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก อันเนื่องจากผลกระทบจากการวางระเบิดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ชนวนสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดรวมปรับตัวลดลงประเดิม ในช่วงการเปิดตลาดในแรก

แม้จะเป็นย่างก้าว บนเส้นทางที่ไม่ค่อยจะราบเรียบ    สมบุญ     พัชรโสภาคย์    ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)  ก็มีความเชื่อมั่นว่า วิกฤตเศรษฐกิจขาลงนี้น่าจะเป็นแค่ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น    และอีกในไม่ช้าตลาดโดยรวมน่าจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอน    โดยเฉพาะตลาดอุตสาหรรมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่นับวันเติบโต

สิ่งที่สร้างความมั่นใจ เพราะมองว่า ปัจจุบันธุรกิจอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคเบิลใยแก้วนำแสง  และอินเทอร์เน็ต

ด้วยประสบการณ์การในการดำเนินงานร่วม 10 ปี  พร้อมด้วยศักยภาพความพร้อมในการทำงานภายในองค์กรที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญรู้จริง    จึงได้วางเป้าหมายรายได้ในปีนี้ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ โตกว่าปีที่ผ่านมา  ประมาณ  20 เปอร์เซ็นต์   โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ ทีทีแอนด์ที  ทีโอที  กสท. และองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมในการดำเนินงาน

สำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา  ในช่วง 6 เดือนแรก   ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1029.82 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 154.48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15 โดยบริษัทมีมูลค่างานคงค้าง   ( Backlog)  ประมาณ 2,140 ล้านบาท และบริษัทย่อยหรือ STCC มีมูลค่าคงค้างอีกประมาณ 292 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายลูกค้าไปสู่กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนที่มีความต้องการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ สถาบันการเงิน    เป็นต้น  และมีความมั่นใจว่าผลประกอบการ ในปี 2550  บริษัทก็วางเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20 %

บริษัทจัสมิน  เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย  ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัทจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด   ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัท ได้แก่ บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด (สยามเทลเทค หรือ STCC)  ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ ( System Integrator) พัฒนาซอฟต์แวร์  ตลอดจนการให้บริการด้านการบำรุงรักษาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงที่เกี่ยวเนื่อง

ปัจจุบัน  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีความเชี่ยวชาญ ในการทำธุรกิจแบ่งเป็น   4 กลุ่มหลักได้แก่  1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม    บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ  ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ  2. ธุรกิจโทรศัพท์สาธารณะ

บริษัทฯ ได้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแก่ บมจ.ทีโอที  โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 3. ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือวัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อาทิ เครื่องมือวัดสำหรับสายส่งสัญญาณและเสาอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่/ไมโครเวฟ  หรือสำหรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ  4.ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์   ดำเนินการโดยสยามเทลเทค จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน รวมทั้งให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการวางระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับระบบขนส่งรถไฟ ให้บริการออกแบบติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน  เทคเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชรฃน) แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพในการเติบโตอย่างสูง โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง    เพราะในปัจจุบันมีงานในมือกว่า 2.5 พันล้านบาท ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

ณ วันนี้ บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมทุน และเป็นส่วนหนึ่ง  ในการขยายการเติบโตทางธุรกิจด้านนี้ของประเทศ    โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนไปพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างเงินทุนบริษัท เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการเข้าประมูลรับงานที่มีมูลค่างานขนาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนทุกคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *